Privacy- en cookiesverklaring voor de BSA website

Ingangsdatum: Mei 2018

BSA | De Software Alliance en zijn filialen wereldwijd (gezamenlijk: „BSA”) zijn van mening dat het essentieel is om de vereisten voor gegevensbescherming, privacy en beveiliging aan te pakken. Hiertoe beschrijft deze privacy- en cookiesverklaring voor de website („privacyverklaring”) hoe BSA individueel identificeerbare gegevens („persoonsgegevens”) over bezoekers van deze site (hieronder gedefinieerd) verzamelt, gebruikt, deelt en op andere wijze verwerkt, evenals de huidige en toekomstige leden, overheid-, media- en beleidscontactpersonen, sollicitanten, contactpersonen die inbreuken op auteursrecht van software melden, contactpersonen voor handhaving van auteursrecht van software en contactpersonen voor compliancemarketing. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen via onze openbare websites, mobiele applicaties en andere online-eigendommen (elk afzonderlijk: een „site”), maar ook via beurzen, evenementen, onderzoek en andere offline middelen, of van derden.

Hierna volgen belangrijke punten over onze praktijken op het gebied van persoonsgegevens:

 • Verzameling en gebruik: als toonaangevende pleitbezorger voor de wereldwijde software-industrie bij overheden en op de internationale markt, verzamelen we naam, contactgegevens en andere persoonsgegevens in het kader van onze belangenbehartiging en onze nalevings- en handhavingsactiviteiten. We gebruiken persoonsgegevens om samen te werken met leden van de wereldwijde software-industrie, overheden, beleidsmakers en anderen om te pleiten voor de wereldwijde software-industrie, om onze ledenaccounts te beheren en bedrijfsactiviteiten te onderhouden, sollicitaties te verwerken, relevante marketing en outreach te bieden, onze nalevings- en handhavingsactiviteiten voor software mogelijk te maken en om andere bedrijfs- en nalevingsdoeleinden te verwezenlijken.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Delen: we kunnen persoonsgegevens binnen BSA en met andere partijen delen om BSA-services te bieden, de site te verbeteren, de rechten van BSA of onze leden na te streven of te verdedigen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Beveiliging: we handhaven redelijke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, en ook om te voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetgeving, en we eisen dat onze serviceproviders contractueel hetzelfde doen.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Internationale overdracht: wij handhaven gepaste bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Retentie en opslag: we bewaren persoonlijke gegevens zo lang als nodig om onze site en services te leveren, de BSA-organisatie te exploiteren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Kinderen: we zijn niet gericht op het bewust verzamelen van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Rechten: u kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens en bepaalde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Keuzes: u heeft keuzes ten aanzien van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en delen voor marketingdoeleinden en andere doeleinden.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Cookies en soortgelijke technologieën: we gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze site aan te bieden en te helpen onderhouden, uw ervaring te begrijpen en te personaliseren, en relevante advertenties weer te geven. U heeft de mogelijkheid controle uit te oefenen over dergelijke technologieën die betrekking hebben op u of uw apparaat/apparaten.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Koppelingen naar andere websites: de site kan koppelingen bevatten naar websites van derden die niet onder deze privacyverklaring vallen.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Wijzigingen in deze privacyverklaring: wij zullen u op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen door de bijgewerkte versie van deze privacyverklaring te publiceren en andere stappen te ondernemen, indien vereist onder de toepasselijke wetgeving.
  zie hieronder voor meer informatie.

 • Neem contact met ons op: mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen, zoals hieronder beschreven.
  zie hieronder voor meer informatie.

 

 

1. VERZAMELING EN GEBRUIKE

De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, zowel op de site als offline, en ons gebruik van persoonsgegevens zijn afhankelijk van de context, zoals hieronder beschreven:

 • Bezoekers van de site: we verzamelen de volgende informatie van bezoekers van de site, inclusief diegenen die meer informatie over BSA en zijn diensten vragen, voor zover ze ons deze informatie verstrekken: naam, titel, bedrijf, verantwoordelijkheden, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en contactgegevens (gezamenlijk: „contactgegevens”), evenals informatie met betrekking tot verzoeken van sitebezoekers, zoals informatie- of nieuwsbriefverzoeken, abonnementen, downloads en gebruikersnaam/wachtwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze site (indien nodig) (gezamenlijk: „registratiegegevens”). Naast persoonsgegevens die door bezoekers aan de site worden verstrekt, kunnen we ook de volgende informatie verzamelen over het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze site: Internet Protocol (IP)-adres van de computer, uniek apparaat-id (UDID), cookies en andere gegevens gekoppeld aan een apparaat en gegevens over het gebruik van onze sites, (gezamenlijk: „apparaatgegevens”). Houd er echter rekening mee dat apparaatgegevens niet als persoonsgegevens worden beschouwd, behalve als we deze aan u als persoon koppelen of als de toepasselijke wetgeving anders bepaalt. We gebruiken deze gegevens om onze site en zijn diensten te vergemakkelijken, onze sites intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken, te reageren op vragen en verzoeken, onze diensten te verlenen, accounts te beheren, bedrijfsactiviteiten te onderhouden, onze contacten te onderhouden, relevante marketing en materialen aan te bieden, de site en onze systemen te beveiligen, naleving van wettelijke verplichtingen en voor interactie met bezoekers van de site (gezamenlijk: "algemeen gebruik").

 • Huidige en toekomstige leden, en contactpersonen bij de overheid, media en beleid: we kunnen de contactgegevens, registratiegegevens en apparaatgegevens verzamelen met betrekking tot contactpersonen bij huidige en toekomstige BSA-lidbedrijven en over contactpersonen bij overheden, media en beleid. Daarnaast kunnen we gegevens verzamelen over deelname aan beurzen, beleidsevenementen en conferenties, evenals over de referenties en associaties van dergelijke personen uit zowel online als offline bronnen, waaronder rechtstreeks van de personen. Voor zover het een transactie of terugbetaling betreft, kunnen wij ook de nodige informatie verzamelen voor betalingen (bijv. creditcardinformatie, bankrekeninggegevens, persoonlijke identiteitskaartinformatie) („betalingsgegevens”). Naast het algemene gebruik, gebruiken we deze gegevens om het BSA-lidmaatschap te promoten, bestaande BSA-leden te bedienen, lidmaatschap te verwerken, toegang te bieden tot BSA-middelen, evenementen te organiseren en te sponsoren, materialen te verspreiden die verband houden met onze belangenbehartiging, om onze pleitbezorging met dergelijke relaties te bevorderen, uitnodigingen te sturen voor en het faciliteren van evenementen, en voor communicatie met huidige en toekomstige leden, en contactpersonen bij overheid, media en beleid.

 • Sollicitanten: we kunnen ook gegevens verzamelen die door sollicitanten of anderen op onze sites en/of via offline middelen worden verstrekt in verband met vacatures, waaronder contactgegevens, registratiegegevens en apparaatgegevens. Informatie die door sollicitanten wordt verstrekt, kan informatie bevatten over het onderwijs, de opleiding, diploma's, professionele certificeringen, non-profitervaring, werkervaring, functionele ervaring, leiderschapservaring, onderscheidingen of prijzen, en functiewijzigingsgegevens van sollicitanten. We kunnen ook bepaalde antecedentenonderzoekinformatie verzamelen, waaronder overheidsidentificatienummers, strafrechtelijk verleden, geassocieerde bedrijven en andere informatie (allemaal voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetgeving) van de persoon en van derden („antecedentenonderzoekinformatie”). We gebruiken deze informatie om personen te beoordelen op mogelijkheden voor dienstverband en als contractant en voor het aanpakken van naleving en wettelijke verplichtingen en het beheren van inwerkprocedures.

 • Contactpersonen voor melden van inbreuken op auteursrecht van software: we verzamelen contactgegevens en registratiegegevens van personen als ze deze verstrekken in het kader van hun melding van vermeende gevallen van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van onze leden. Naast het algemene gebruik, gebruiken we deze gegevens om onze nalevings- en handhavingsactiviteiten te bevorderen en te beheren, inclusief het identificeren van niet-naleving, het verdedigen van de rechten van BSA en van onze leden, het nastreven van beschikbare oplossingen namens onze leden en BSA, en het rapporteren aan handhavingsautoriteiten (gezamenlijk: „handhavingsgebruik”). We kunnen ook betalingsgegevens van dergelijke contactpersonen verzamelen om betalingen te verrichten.

 • Contactpersonen voor handhaven van auteursrecht op software: we kunnen contactgegevens, registratiegegevens en/of antecedentenonderzoekinformatie over personen en individuele contactpersonen bij externe organisaties verzamelen, rechtstreeks van personen en van derden met betrekking tot onze activiteiten voor handhaving van auteursrecht op software. We kunnen ook online-id's en bijbehorende inhoud van dergelijke contactpersonen verzamelen (bijvoorbeeld gebruikersnaam/schermnaam). We gebruiken deze gegevens voor algemeen gebruik en handhavingsgebruik.

 • Contactpersonen voor marketing van naleving: we kunnen contactgegevens en/of registratiegegevens over individuen en individuele contactpersonen bij externe organisaties verzamelen, rechtstreeks van personen en van derden met betrekking tot onze inspanningen om bedrijven voor te lichten over het belang van naleving van auteursrecht op software en licenties (gezamenlijk: „marketinggebruik voor naleving”). We kunnen ook online-id's en bijbehorende inhoud van dergelijke contactpersonen verzamelen (bijvoorbeeld gebruikersnaam/schermnaam). We gebruiken deze gegevens voor algemeen gebruik en voor marketinggebruik voor naleving.

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, waaronder profilering, op een manier die rechtsgevolgen teweegbrengt met betrekking tot personen (bijv. geen werkkansen bieden) of die anderszins wezenlijk invloed hebben op personen.

Sommige rechtsgebieden vereisen een uitleg van de wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. We hebben verschillende rechtsgronden waarom we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder: (a) indien nodig om een transactie uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer we op uw verzoeken reageren), (b) indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals wanneer we persoonsgegevens gebruiken voor het bijhouden van gegevens om de belastingplicht te staven), (c) toestemming (indien u toestemming heeft gegeven zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving) en (d) indien nodig voor legitieme belangen (zoals wanneer we handelen om onze activiteiten algemeen te onderhouden of om onze rechten of de rechten van onze leden na te streven).

 

2. DELEN

We kunnen persoonsgegevens delen:

 • Binnen BSA. We kunnen persoonsgegevens delen met BSA-filialen en gelieerde bedrijven wereldwijd om administratie en bedrijfsbeheer te centraliseren.

 • Met serviceproviders. We kunnen persoonsgegevens delen met niet-gelieerde externe serviceproviders om dergelijke derden in staat te stellen namens ons en volgens onze instructies functies uit te voeren. De doeleinden om te delen kunnen bestaan uit het onderhouden en ter beschikking stellen van de site of onze producten en diensten. We kunnen bijvoorbeeld externe serviceproviders inschakelen om ons te helpen met BSA-mailservices, naleving van de regelgeving, handhavingsactiviteiten of logistiek. Het is deze serviceproviders niet toegestaan om persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

 • Zoals vereist door wettelijke verplichtingen en rechten. We kunnen persoonsgegevens delen om te voldoen aan dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridisch processen, of andere overheidsverzoeken. We kunnen ook persoonsgegevens delen om onze wettelijke rechten, eigendommen en veiligheid, of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen, inclusief leden, vast te stellen of te beschermen, of te verdedigen tegen juridische claims.

We kunnen ook statistische of andere informatie delen die individuen niet persoonlijk identificeert met derden.

 

3. BEVEILIGING

BSA maakt gebruik van redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging. We eisen ook dat externe dienstverleners die in onze naam optreden, ook dergelijke redelijke beveiligingsmaatregelen treffen. Geen enkele veiligheidsmaatregel kan echter een garantie tegen compromittering bieden. Hoewel we stappen nemen om persoonsgegevens te beschermen, speelt u ook een rol bij het beschermen van uw persoonsgegevens. U mag geen login-gegevens, inclusief wachtwoorden, met iemand delen. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw login-gegevens of wachtwoord zijn aangetast, neem dan contact met ons op zoals hieronder wordt beschreven.

 

4. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan rechtsgebieden buiten het thuisland van de persoon, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, inclusief aan landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het thuisland van de persoon. We bieden passende bescherming voor grensoverschrijdende overdrachten zoals vereist door de wet voor internationale gegevensoverdracht, inclusief voor persoonsgegevens die worden doorgegeven aan derden. Met betrekking tot dergelijke overdrachten van de Europese Economische Ruimte ("EER") naar de Verenigde Staten en andere niet-EER-rechtsgebieden, implementeren wij standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en andere goedgekeurde mechanismen om dergelijke persoonsgegevens te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Zoals toegestaan door dergelijke wetten, kunnen personen een kopie aanvragen van de geschikte mechanismen die we toepassen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder wordt beschreven.

 

5. RETENTIE EN OPSLAG

We zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan de periode die nodig is om de doelen te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet en zoals anderszins nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en ons interne beleid.

 

6. KINDEREN

BSA verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar via de site. Als BSA daadwerkelijk weet dat persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar oud zijn verzameld, zal BSA de juiste stappen ondernemen om dergelijke persoonsgegevens te verwijderen.

 

7. RECHTEN

Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk het recht om bevestiging te verkrijgen van het bestaan van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om de inhoud, oorsprong en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, evenals het recht op toegang, beoordeling, overdracht van gegevens, verwijderen, blokkeren of intrekken van de toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (zonder de rechtmatigheid van verwerking te beïnvloeden op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking), door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven. Voordat aan een dergelijk verzoek gevolg wordt gegeven, moet BSA uw identiteit verifiëren. Voor zover BSA niet over voldoende informatie over u beschikt of uw identiteit niet kan verifiëren, kunnen we uw verzoek mogelijk niet honoreren. Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

8. KEUZES

U heeft de volgende keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens:

 • Marketingcommunicatie. Als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen of op een mailinglijst wilt blijven waar u eerder op geabonneerd bent, volg dan de afmeldlink in de relevante berichten of neem contact met ons op via de onderstaande link.

 • Cookies en soortgelijke technologieën. Controleer uw browser- of computerinstellingen voor bepaalde cookies en zie hieronder om bepaalde keuzes met betrekking tot cookies uit te voeren.
 

9. COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACKINGTECHNOLOGIE - ADVERTEREN OP BASIS VAN INTERESSES

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving gebruikt en staat BSA externe partijen toe om essentiële en niet-essentiële cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk: "cookies") op onze site te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die worden opgeslagen in uw browser, apparaat of de pagina die u bekijkt. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere cookies worden bewaard, zelfs nadat u uw browser heeft afgesloten, zodat u kunt worden herkend wanneer u terugkeert naar een website. Meer informatie over cookies en hoe ze werken is beschikbaar op www.allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken we cookies?

Wij (inclusief onze serviceproviders) gebruiken cookies om de site en diensten te leveren, en verzamelen informatie over uw gebruikspatronen wanneer u de site bezoekt om uw persoonlijke ervaring te verbeteren en om gebruikspatronen te begrijpen om onze site, producten en diensten te verbeteren.

We staan ook bepaalde externe partijen toe om cookies op onze site te plaatsen om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op onze site in de loop van de tijd en op de verschillende websites die u bezoekt. Deze informatie kan worden gebruikt om op uw interesses gerichte advertenties te plaatsen op websites die u bezoekt, ook bekend als op interesses gebaseerde advertenties, en om de effectiviteit van dergelijke op interesses gebaseerde advertenties te analyseren.

Cookies op onze site worden over het algemeen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Strikt noodzakelijke cookies: deze zijn vereist voor de werking van onze site. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u zich bij beveiligde gebieden kunt aanmelden. Deze cookies zijn sessiecookies die worden gewist wanneer u uw browser sluit.

 • Analytische/prestatiecookies: deze stellen ons in staat om het aantal gebruikers van onze site te herkennen en te tellen, en te zien hoe dergelijke gebruikers door onze site navigeren. Dit helpt om de werking van onze site te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Deze cookies zijn sessiecookies die worden gewist wanneer u uw browser sluit.

 • Functionele cookies: deze verbeteren de functionele prestaties van onze site en maken het gemakkelijker voor u om te gebruiken. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om te onthouden dat u de site eerder heeft bezocht en heeft gevraagd om ingelogd te blijven. Deze cookies zijn sessiecookies die worden gewist wanneer u uw browser sluit.

 • Targetingcookies: deze registreren uw bezoek aan onze site, de pagina's die u heeft bezocht en de koppelingen die u heeft gevolgd, om u te herkennen als een eerdere bezoeker en om uw activiteit op de site en andere websites die u bezoekt te volgen. Deze cookies kwalificeren als permanente cookies, omdat ze op uw apparaat blijven staan en we deze tijdens het volgende bezoek aan onze site kunnen gebruiken. U kunt deze cookies verwijderen via uw browserinstellingen. We zullen deze cookies niet van individuen in de EER verzamelen zonder de juiste toestemming.

Wat zijn uw opties als u geen cookies op uw computer wilt?

 • U kunt de instellingen van uw internetbrowser bekijken, meestal onder de secties "Help" of "Internetopties", om uw keuzes voor bepaalde cookies uit te voeren. Als u bepaalde cookies in uw internetbrowserinstellingen uitschakelt of verwijdert, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot of gebruik maken van belangrijke functies of functies van deze site en moet u mogelijk uw login-gegevens opnieuw invoeren.

 • Bezoek https://tools.google.com/dlpage/gaoptout voor meer informatie over het gebruik van cookies voor Google Analytics en voor het kiezen van dergelijke cookies.

 • Adobe biedt ook een opt-out-mechanisme voor het publiek voor websites die cookies gebruiken die zijn ingesteld op de domeinen 2o7.net en omtrdc.net van Adobe. Dit opt-out-mechanisme is toegankelijk via het Adobe Privacy Center.

 • Voor meer informatie over bepaalde cookies die worden gebruikt voor op interesses gebaseerd adverteren door derden, waaronder tracking via verschillende apparaten, en om bepaalde keuzes met betrekking tot dergelijke cookies uit te voeren, gaat u naar de Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance of uw apparaatinstellingen, als u de DAA of andere mobiele app heeft.

Do-not-track-signalen. We gebruiken momenteel geen technologie die “do-not-track”-signalen uit uw browser herkent.

 

10. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De site kan koppelingen en verwijzingen bevatten naar andere internetwebsites die worden beheerd door BSA of gelieerde ondernemingen waar deze privacyverklaring mogelijk niet van toepassing is, evenals niet-gelieerde websites van derden. Wanneer u op een link klikt om een website van derden te bezoeken, bent u onderworpen aan het privacybeleid van die website. We moedigen u aan om vertrouwd te raken met het privacy- en beveiligingsbeleid van de gekoppelde websites van derden voordat u persoonsgegevens op die websites verstrekt.

 

11. CHANGES TO THIS PRIVACY STATEMENT

BSA kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naarmate de strategie en focus van onze organisatie verandert of wanneer de wet dit vereist. De ingangsdatum van onze privacyverklaring is hierboven vermeld en we moedigen individuen aan om onze site regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van het privacybeleid van BSA. We plaatsen de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze site en vragen toestemming voor de wijzigingen indien wettelijk vereist.

 

12. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of het privacybeleid van BSA, kunt u contact met ons opnemen via GlobalPrivacy@bsa.org.

U heeft mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Over BSA & leden

BSA | De Software Alliance (www.bsa.org) is de toonaangevende pleitbezorger voor de wereldwijde softwaresector bij overheden en op de internationale markt. De leden behoren tot de meest innovatieve bedrijven ter wereld en creëren software-oplossingen die de economie stimuleren en het moderne leven verbeteren. Het hoofdkantoor van BSA bevindt zich in Washington DC en het bedrijf is actief in meer dan 60 landen. BSA staat aan de wieg van nalevingsprogramma's die het gebruik van legale software stimuleren en is pleitbezorger voor openbaar beleid dat technologische innovatie bevordert en bijdraagt aan de groei van de digitale economie.
Meer >>