Ett av fyra program i Sverige används olagligt. Hjälp oss att lösa problemet.

Rapportera piratkopiering nu!

Vi garanterar din anonymitet.

BSA Logo

Några ord om anonymitet

Det är BSA | The Software Alliances uttalade policy att garantera dig fullständig anonymitet. Vi tackar för din insats och kommer att betrakta all information om dig som konfidentiell om vi inte tvingas lämna ut uppgifter av juridiska skäl.

   Ring: 020-21 75 22

Olaglig programvara är program som man själv eller någon annan använder utan att betala för sig.

Oavsett om man kopierar, laddar ned, lånar ut, säljer eller installerar fler kopior än man köpt licens för på sin egen eller jobbets dator. Det är olagligt, ökar säkerhetsriskerna och leder till ekonomisk skada, färre jobb och lägre skatteintäkter.


Vanliga frågor

Om jag rapporterar till BSA, garanterar ni då min anonymitet?

Under inga omständigheter kommer ditt namn att avslöjas utanför vår organisation. Undantaget är om vi av juridiska skäl måste lämna ut uppgifter. Vi gör allt för att dina uppgifter ska förbli konfidentiella.

Vad händer när jag skickat en rapport?

Det är en enkel process. Du fyller bara i det anonyma rapportformuläret i tre steg med all information som du kommer ihåg och skickar till oss. Sedan arbetar vårt utredningsteam med uppgifterna och kontrollerar det företag som rapporterats. Med dina uppgifter och den information vi själva tagit fram som grund vidtar vi sedan nödvändiga åtgärder.

Kan jag följa vad som händer med min rapport?

Det kan du absolut. Ring xx-xxx xxx så får du prata med en av våra utredare. Tänk på att vi undersöker alla uppgifter mycket grundligt och det kan ta tid, ofta flera månader, innan det händer något konkret.

Hur räknar ni ut belöningens storlek?

Belöning betalas ut om resultatet av dina uppgifter leder till att företaget du rapporterat blir skadeståndsskyldigt. Hur mycket pengar det blir varierar. Läs mer på vår hemsida under rubriken Regler och villkor

När betalas belöningen ut?

Eftersom processen som leder fram till skadestånd eller förlikning oftast tar flera månader kan det dröja lika länge innan du får din belöning. Observera också att ett krav är att dina uppgifter ligger till grund för den ekonomiska överenskommelsen.

Hur vet jag att ni har tagit emot min rapport?

Vi skickar e-post till dig för att bekräfta att vi tagit emot din rapport. Inom 72 timmar kommer du också att bli kontaktad av någon i vårt undersökningsteam.