Beloningsvoorwaarden

De BSA is bereid u een beloning te betalen van 10% van de op grond van een rechterlijke uitspraak of schikking ontvangen schadevergoeding als gevolg van uw melding, met een maximum van € 10.000. Om voor een beloning in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat u ons voorziet van uw naam en contactgegevens. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd. U garandeert dat het u vrijstaat de in het meldingsformulier gevraagde informatie te verstrekken en dat de informatie die u geeft naar beste eer en geweten accuraat is. Wanneer meerdere meldingen over hetzelfde bedrijf worden ontvangen* gaat de beloning naar degene die de melding als eerst deed. Of en in hoeverre opvolging wordt gegeven aan de door u verstrekte informatie staat volledig ter vrije beoordeling van de BSA. De BSA licht u nader in nadat een zaak volledig is afgewikkeld**.

*BSA biedt slechts beloningen voor meldingen van softwarepiraterij binnen of door bedrijven
**Bovenstaande is een samenvatting van het BSA-beloningsprogramma voor Nederland. Verdere voorwaarden zijn van toepassing. Wanneer u ons laat weten dat u graag in aanmerking komt voor een beloning, sturen we u desverzocht graag een exemplaar van de volledige voorwaarden toe.