Według BSA | The Software Alliance (BSA) rozwiązywanie problemów konsumentów w zakresie ochrony danych osobowych w Internecie ma kluczowe znaczenie. W tym celu BSA zobowiązała się do ochrony danych osobowych udostępnianych przez odwiedzających witryny internetowe BSA i informacji zawartych w e-mail’owych listach adresowych BSA. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe.

 1. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI:

  Dobrowolne e-mail’owe listy adresowe: Osoby odwiedzające witrynę internetową BSA mogą zapisać się na listę osób otrzymujących wiadomości na temat ważnych, interesujących je wydarzeń. W tym celu należy podać swoje imię i nazwisko oraz dane do kontaktu. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy, ani w żaden sposób nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.
  Zgłaszanie przypadków piractwa: Osoby odwiedzające naszą witrynę internetową prosimy o zgłaszanie BSA ewentualnych przypadków piractwa komputerowego za pośrednictwem poczty elektronicznej i naszego internetowego systemu zgłoszeń. Uzyskane w ten sposób informacje wykorzystywane są następnie do badania takich zgłoszeń oraz – w razie konieczności – do wszczęcia postępowań lub podjęcia innych kroków prawnych.
  Dane na temat witryny internetowej gromadzone za pośrednictwem przeglądarki internetowej: Podobnie, jak w przypadku wielu innych operatorów witryn internetowych, BSA analizuje rejestry zdarzeń w witrynie internetowej w celu ciągłego podnoszenia atrakcyjności witryny dla odwiedzających. W tym celu korzystamy z zewnętrznego dostawcy usług, który dostarcza nam i upoważnionym przez nas osobom, sporządzone w czasie rzeczywistym raporty dotyczące odwiedzin naszej witryny za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Raporty te obejmują takie informacje, jak informacje o wyświetleniach stron internetowych, niepowtarzających się wyświetleniach stron, niepowtarzających się odwiedzających, stałych odwiedzających, częstości odwiedzania, przedziałach czasowych największego ruchu w witrynach oraz informacje o adresach IP, które mogą służyć do identyfikacji ogólnej lokalizacji odwiedzających. W ramach korzystania z tej usługi, nie gromadzimy, nie żądamy, nie utrwalamy, nie wymagamy, nie zbieramy, ani nie śledzimy żadnych danych osobowych użytkowników Internetu.
  Wykorzystywanie plików cookie: Pliki „cookie” to niewielkie tekstowe pliki danych, które mogą być przechowywane na twardym dysku Państwa komputera (o ile pozwala na to Państwa wyszukiwarka internetowa), i które służą do automatycznej identyfikacji Państwa wyszukiwarki przez nasz serwer podczas każdorazowych odwiedzin naszej witryny internetowej. Pliki cookie znajdujące się w naszej witrynie internetowej wykorzystywane są do zapamiętywania Państwa preferencji, wyświetlania treści i reklam dopasowanych do Państwa aktywności w Internecie oraz pomiaru wydajności naszych stron internetowych, usług, treści i reklam.
  Poprzez zmianę swoich preferencji w przeglądarce internetowej mogą Państwo wybrać, czy zaakceptują Państwo wszystkie pliki cookie, czy wolą Państwo otrzymywać powiadomienie, gdy zostaje przesłany plik cookie lub czy blokują Państwo wszystkie pliki cookie. Dowiedz się więcej, jak zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej w celu zablokowania lub wybrania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zablokowania przez Państwa niektórych lub wszystkich plików cookie, pełne korzystanie z naszych witryn i innych stron internetowych może nie być możliwe. Ponadto, po zablokowaniu plików cookie nie będą Państwo mogli korzystać ze spersonalizowanych treści oferowanych przez nas lub przez inne witryny internetowe.
  Korzystanie z innych technologii: Nasze strony internetowe mogą także wykorzystywać sygnalizatory sieci internetowej „Web beacons” (znane także jako „clear GIFs”, „pixel tags” czy „Web bugs”), stanowiące małe grafiki zawierające unikalny identyfikator (o funkcji podobnej do plików cookie), które są umieszczane w kodzie strony internetowej. Web beacons wykorzystujemy do monitorowania schematów ruchu odwiedzających naszą witrynę internetową, do dostarczania plików cookie lub komunikowania się z tymi plikami, do pozyskiwania informacji na temat tego, czy Państwo odwiedzili naszą witrynę za pośrednictwem reklamy internetowej wyświetlonej na innej stronie internetowej oraz do poprawy wydajności naszej witryny. Możemy także zezwolić naszym dostawcom usług na korzystanie z Web beacons w celu uzyskania informacji na temat tego, które wiadomości e-mail zostały otwarte przez adresatów oraz w celu śledzenia ruchu i działań podejmowanych przez odwiedzających naszą witrynę. Umożliwia nam to dokonanie pomiaru wydajności dostarczanych przez nas treści i ofert.
  Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii przez osoby trzecie: Umożliwiamy osobom trzecim gromadzenie informacji na temat Państwa aktywności w Internecie przy użyciu plików cookie i innych technologii. Osoby trzecie to m.in. sieci reklamowe, które gromadzą informacje na temat Państwa zainteresowań podczas wyświetlania lub korzystania przez Państwa z reklam umieszczonych w naszej witrynie internetowej i w innych witrynach internetowych. Informacje zgromadzone przez sieci reklamowe służą do przewidywania Państwa cech, zainteresowań lub preferencji, i są wyświetlane oraz udostępniane innym osobom w celu umieszczenia w naszej witrynie i w całej sieci Internet reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań.
  Należy pamiętać, że nie mamy dostępu do plików cookie, nie mamy też kontroli nad plikami cookie, ani nad innymi technologiami, które mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie do gromadzenia informacji na temat Państwa zainteresowań, przy czym polityki prywatności tych osób trzecich w zakresie danych nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Niektóre z tych osób trzecich są członkami organizacji Network Advertising Initiative, oferującej jednolite rozwiązanie, w ramach którego możliwa jest rezygnacja z otrzymywania od podmiotów należących do tej organizacji reklam dopasowanych do odwiedzającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
  Inne przykłady wykorzystywania Państwa danych osobowych: Oprócz wykorzystywania informacji na Państwa temat dla celów określonych powyżej możemy także co pewien czas wykorzystywać Państwa dane osobowe do przesyłania Państwu wiadomości na temat naszej organizacji i materiałów promocyjnych dotyczących inicjatyw BSA, o ile Państwo nie zrezygnowali z otrzymywania takich informacji w sposób opisany poniżej.

 2. UJAWNIANIE INFORMACJI:

  Odsprzedaż lub ujawnianie informacji osobom trzecim: BSA nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie udostępnia w inny sposób danych osobowych zebranych za pośrednictwem swojej witryny i informacji zawartych na e-mail’owych listach adresowych żadnym osobom trzecim. Podwykonawcy lub dostawcy usług angażowani przez BSA, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, są związani umową o zachowaniu poufności lub podobną umową, w celu zapewnienia, aby w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych dochowali takiego samego poziomu staranności, jaki obowiązuje w BSA.
  Ochrona danych dotyczących zgłoszeń przypadków piractwa: Odwiedzający często zgłaszają BSA przypadki piractwa komputerowego za pośrednictwem poczty elektronicznej i naszego internetowego systemu zgłoszeń. Z wyjątkiem przypadków, w których podane nam w tym celu dane osobowe zostają udostępnione prawnikom BSA lub innym dostawcom usług dla celów wszczęcia postępowań lub podjęcia innych kroków prawnych, dane te nie są ujawniane żadnym osobom trzecim bez uprzedniej zgody osoby podającej swoje dane, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

  Stosujemy skuteczne środki ostrożności w celu ochrony Państwa danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Podwykonawcy lub dostawcy usług angażowani przez BSA, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, są związani umową o zachowaniu poufności lub podobną umową, w celu zapewnienia, aby w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych dochowali takiego samego poziomu staranności, jaki obowiązuje w BSA.

 4. JAKOŚĆ DANYCH I DOSTĘP DO DANYCH:

  BSA zapewnia Państwu dostęp do informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez BSA oraz umożliwia Państwu poprawianie, zmienianie lub usuwanie wszelkich danych, które są niekompletne lub niedokładne. Aby skorzystać z dowolnej z powyższych możliwości lub w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Państwa danych gromadzonych przez BSA, można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres info@bsa.org.

 5. REZYGNACJA:

  Choć większość odwiedzających witrynę BSA chętnie otrzymuje informacje na temat inicjatyw, działalności edukacyjnej BSA oraz inne materiały BSA, zakładamy, że każdy odwiedzający powinien mieć prawo wyboru. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji od BSA, należy wysłać wiadomość na adres info@bsa.org.

 6. EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD:

  W przypadku gdy stwierdzą Państwo, że BSA nie przestrzega niniejszej Polityki Prywatności, należy powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość na adres info@bsa.org. BSA dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego przeprowadzenia analizy i rozwiązania problemu. W temacie wiadomości należy umieścić „Polityka Prywatności”.

 7. ŁĄCZA DO WITRYN ZEWNĘTRZNYCH:

  W tej witrynie znajdują się linki do różnych innych witryn internetowych będących poza kontrolą BSA. Kiedy klikną Państwo w jeden z tych linków, zostaną Państwo przekierowani z naszej witryny do witryny wybranej przez Państwa organizacji lub firmy i połączeni z tą wybraną przez Państwa witryną. Nawet jeżeli między naszą witryną a witryną osoby trzeciej istnieje powiązanie, nie sprawujemy żadnej kontroli nad witrynami, do których prowadzą powyższe linki. W każdej z tych witryn obowiązują jej własne niezależne polityki i procedury w zakresie ochrony i gromadzenia danych osobowych. Jeśli odwiedzają Państwo daną witrynę poprzez kliknięcie w link znajdujący się w witrynie BSA, powinni Państwo zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w danej witrynie, zanim udostępnią Państwo jakiekolwiek dane osobowe.

 8. PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ:

  Wszelkie dane osobowe dostarczone przez Państwa BSA będą gromadzone bezpośrednio na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych oraz będą przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach. Jeśli Państwo znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi, powyższe oznacza, że Państwa dane osobowe będą przesyłane zagranicę. Należy zwrócić uwagę, że mimo zaangażowania, z jakim BSA dąży do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, ogólny poziom ochrony tych danych w Stanach Zjednoczonych może być inny niż w innych krajach, w tym w Unii Europejskiej.

 9. WARUNKI ZAWARTE W ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE TYCH ZASAD:

  Poprzez korzystanie z naszej witryny akceptują Państwo warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności nie należy ujawniać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej witryny.
  BSA może w dowolnym czasie zmienić treść niniejszej Polityki Prywatności według własnego uznania, przy czym zmiany te wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w witrynie. Powinni Państwo dokonywać okresowego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi możliwymi zmianami. BSA powiadomi Państwa o istotnych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez umieszczenie w naszej witrynie widocznego powiadomienia.

 10. KONTAKT Z BSA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności należy przesłać wiadomość na adres info@bsa.org.

  Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2011 r.