Πολιτική προστασίας ιδιωτικής ζωής

Ημερομηνία ισχύος: Μάιος 2018

BSA | Η εταιρεία με την επωνυμία Software Alliance και τα υποκαταστήματά της παγκοσμίως (συλλογικά, "BSA") πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση των απαιτήσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικού απορρήτου και ασφάλειας είναι κρίσιμη. Για το σκοπό αυτό, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies ("Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η BSA συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και άλλως επεξεργάζεται μεμονωμένα δεδομένα που επιτρέπουν άμεση αναγνώριση ("Προσωπικά Δεδομένα") σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του δικτυακού ιστοτόπου (που ορίζεται παρακάτω), καθώς και τις επαφές με τα τρέχοντα και μελλοντικά μέλη, τις κυβερνήσεις, τα μέσα ενημέρωσης και τις πολιτικές, τους αιτούντες εργασία, τις επαφές για την αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και τις επαφές προτύπων κανόνων εμπορίας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των δημόσιων ιστοτοτόπων, των εφαρμογών μας για κινητά και άλλων διαδικτυακών περιουσιακών στοιχείων (το καθένα, ένας "Ιστότοπος"), καθώς και μέσω εμπορικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, έρευνας και άλλων μέσων εκτός σύνδεσης ή από τρίτους.

Εδώ είναι τα βασικά σημεία σχετικά με τις πρακτικές μας για τα Προσωπικά Δεδομένα:

 • Συλλογή και Χρήση: Ως κορυφαίος υποστηρικτής της παγκόσμιας βιομηχανίας λογισμικού ενώπιον των κυβερνήσεων και στη διεθνή αγορά, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο της υπεράσπισης και των δραστηριοτήτων μας συμμόρφωσης και επιβολής. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να συνεργαστούμε με μέλη της παγκόσμιας βιομηχανίας λογισμικού, κυβερνήσεις, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους προκειμένου να υποστηρίξουμε την παγκόσμια βιομηχανία λογισμικού, να διαχειριστούμε τους λογαριασμούς των μελών μας και να διατηρούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες, να επεξεργαζόμαστε αιτήσεις ευρέσως εργασίας, να παρέχουμε σχετικές υπηρεσίες απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και προβολής, να διευκολύνουμε τις δραστηριότητές μας για τη συμμόρφωση και την επιβολή της νομοθεσίας και την εκπλήρωση άλλων επιχειρησιακών σκοπών και σκοπούς συμμόρφωσης.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Κοινή χρήση: Μπορούμε να μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα εντός της BSA και με άλλα μέρη προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες BSA, να βελτιώνουμε τον Ιστοτόπο, να επιδιώκουμε ή να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της BSA ή των μελών μας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Ασφάλεια: Διατηρούμε εύλογους ελέγχους ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, καθώς και για την τήρηση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να κάνουν το ίδιο μέσω σύμβασης.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Διεθνείς Διαβιβάσεις: Διατηρούμε κατάλληλη προστασία για διασυνοριακές διαβιβάσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Διατήρηση και Αποθήκευση: Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για να παρέχουμε τον Ιστοτόπο και τις Υπηρεσίες μας, τη λειτουργία του οργανισμού BSA και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Παιδιά: Δεν στοχεύουμε ή συλλέγουμε εν γνώσει μας οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Δικαιώματα: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Επιλογές: Έχετε επιλογές σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και άλλους σκοπούς.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες: Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να παρέχουμε και να βοηθάμε στη διατήρηση του Ιστοτόπου μας, να κατανοούμε και να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας και να εμφανίζουμε σχετικές διαφημίσεις. Έχετε τη δυνατότητα να ασκείτε έλεγχο σε τέτοιες τεχνολογίες, όπως σχετίζονται με εσάς ή τη (τις) συσκευή (ές) σας.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους: Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων που δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνοντας άλλα μέτρα, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας: Επικοινωνήστε μαζί μας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω για τυχόν απορίες.
  βλ. παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

 

 

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε, οι οποίες μπορούν να συλλέγονται τόσο στον ιστοτόπο όσο και εκτός σύνδεσης, και η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από το πλαίσιο, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Επισκέπτες του Ιστοτόπου: Συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες από τους επισκέπτες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BSA και τις υπηρεσίες της, στο βαθμό που μας παρέχουν: ονοματεπώνυμο, τίτλο, εταιρεία, ευθύνες εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στοιχεία επικοινωνίας (συλλογικά ως "Στοιχεία επικοινωνίας") καθώς και πληροφορίες σχετικά με αιτήματα από επισκέπτες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων πληροφοριών ή ενημερωτικών δελτίων, συνδρομών, λήψεων και ονόματος χρήστη/κωδικών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας (εάν είναι απαραίτητο) (συλλογικά ως "Δεδομένα Καταχώρησης"). Εκτός από τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες του Ιστοτόπου, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας: διεύθυνση IP υπολογιστή, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (UDID), cookies και άλλα δεδομένα που συνδέονται με μια συσκευή, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Ιστοτόπων μας, (συλλογικά ως "Δεδομένα Συσκευής"). Σημειώστε, ωστόσο, ότι τα Δεδομένα Συσκευής δεν θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα, εκτός από τα σημεία που τα συνδέουμε ως ατομικά ή όπου ο εφαρμοστέος νόμος προβλέπει διαφορετικά. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να διευκολύνουμε τον Ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες του, να κάνουμε τους Ιστοτόπους μας περισσότερο ευκολονόητους και εύχρηστους, να απαντούμε σε ερωτήσεις και αιτήματα, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να διαχειριζόμαστε λογαριασμούς, να διατηρούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες, να διατηρούμε τις επαφές μας, να παρέχουμε την σχετική εμπορική προώθηση και τα υλικά, να προστατευούμε την ασφάλεια του Ιστοτόπου και των συστημάτων μας, να επιτυγχάνουμε τη συμμόρφωση και τις νομικές υποχρεώσεις και να αλληλεπιδρούμε με τους επισκέπτες του Ιστοτόπου (συλλογικά ως "Γενικές Χρήσεις").

 • Επικοινωνία με τα σημερινά και μελλοντικά μέλη και κυβερνήσεις, μέσα και πολιτικές: Μπορούμε να συλλέξουμε τα Στοιχεία Επικοινωνίας, τα Δεδομένα Εγγραφής και τα Δεδομένα Συσκευών σχετικά με τις επαφές σε τρέχουσες και μελλοντικές εταιρείες-μέλη της BSA και τις επαφές των κυβερνήσεων, των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών. Επιπλέον, μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβάντα πολιτικής και συνέδρια, καθώς και διαπιστευτήρια και ενώσεις τέτοιων ατόμων από πηγές τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων απευθείας των ατόμων. Σε περίπτωση συναλλαγής ή επιστροφής χρημάτων, μπορούμε επίσης να συλλέγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για πληρωμές (π.χ. στοιχεία πιστωτικών καρτών, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, προσωπικά στοιχεία ταυτότητας) ("Δεδομένα Πληρωμής"). Εκτός από τις Γενικές Χρήσεις, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να προωθήσουμε την ιδιότητα μέλους της BSA, να εξυπηρετήσουμε τα υπάρχοντα μέλη της BSA, να επεξεργαστούμε την ιδιότητα μέλους, να προσφέρουμε πρόσβαση σε πόρους της BSA, να διοργανώσουμε και να γίνουμε χορηγοί σε εκδηλώσεις, να διανέμουμε υλικό σχετικά με την υπεράσπισή μας, να ενισχύσουμε την υπεράσπισή μας με τέτοιες επαφές να προσφέρουμε προσκλήσεις και να διευκολύνουμε γεγονότα και να αλληλεπιδρούμε μέσω επικοινωνίας με τα σημερινά και μελλοντικά μέλη και τις κυβερνήσεις, τα μέσα και τις πολιτικές.

 • Υποψήφιοι θέσεως εργασίας: Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε δεδομένα που παρέχονται από τους αιτούντες εργασία ή άλλους στους ιστοτόπους μας και / ή μέσω μέσων εκτός σύνδεσης σε σχέση με ευκαιρίες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Επικοινωνίας, των Δεδομένων Εγγραφής, των Δεδομένων Συσκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους αιτούντες εργασία μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τα διπλώματα, τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, την μη κερδοσκοπική εμπειρία, το επαγγελματικό υπόβαθρο, τη λειτουργική εμπειρία, την ηγετική εμπειρία, τις τιμές ή τα βραβεία καθώς και τα στοιχεία αλλαγής θέσης εργασίας. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε από τον ιδιώτη και από τρίτους ορισμένες πληροφορίες ελέγχου του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αριθμών αναγνώρισης, του ποινικού ιστορικού, των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλων πληροφοριών (όλες στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) ("Πληροφορίες Ελέγχου Ιστορικού"). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εξετάσουμε τα άτομα για την απασχόληση και την προσφορά θέσεων εργασίας των εργοδοτών, να αντιμετωπίσουμε τη συμμόρφωση και τις νομικές υποχρεώσεις και να διαχειριστούμε τις διαδικασίες επιβίβασης.

 • Επαφές Αναφοράς Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων Λογισμικού: Συλλέγουμε Στοιχεία Επαφής και Δεδομένα Εγγραφής από άτομα που τα παρέχουν σε σχέση με την αναφορά τους για υποτιθέμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών μας. Εκτός από τις Γενικές Χρήσεις, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να διευκολύνουμε και να διαχειριστούμε τις δραστηριότητες συμμόρφωσης και επιβολής, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της μη συμμόρφωσης, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μελών της BSA και των μελών μας, της επιδίωξης διαθέσιμων διορθωτικών μέτρων εκ μέρους των μελών μας και της BSA (συλλογικά, "Χρήσεις Επιβολής Συμμόρφωσης"). Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε Δεδομένα Πληρωμών από αυτές τις επαφές για να τις πραγματοποιήσουμε.

 • Επαφές Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων Λογισμικού: Μπορούμε να συλλέγουμε Στοιχεία Επικοινωνίας, Δεδομένα Εγγραφής ή / και Πληροφορίες Ελέγχου Ιστορικού για άτομα και μεμονωμένες επαφές σε τρίτους οργανισμούς απευθείας από ιδιώτες και από τρίτους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες επιβολής πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού μας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε διαδικτυακά αναγνωριστικά και το σχετικό περιεχόμενο τέτοιων επαφών (π.χ. όνομα χρήστη / όνομα οθόνης). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για Γενικές Χρήσεις και Επιβεβλημένες Χρήσεις.

 • Επαφές για την Τήρηση Κανόνων Απευθείας Εμπορικής Προώθησης (Μάρκετινγκ): Μπορούμε να συλλέγουμε Στοιχεία Επαφής ή / και Δεδομένα Εγγραφής για άτομα και μεμονωμένες επαφές σε τρίτους οργανισμούς απευθείας από ιδιώτες και από τρίτους που σχετίζονται με τις προσπάθειές μας να εκπαιδεύσουμε τις επιχειρήσεις σχετικά με τη σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού και της συμμόρφωσης με τις άδειες (συλλογικά "Χρήσεις Τήρησης Κανόνων Απευθείας Εμπορικής Προώθησης (Μάρκετινγκ)"). Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε διαδικτυακά αναγνωριστικά και το σχετικό περιεχόμενο τέτοιων επαφών (π.χ. όνομα χρήστη / όνομα οθόνης). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για Γενικές Χρήσεις και Χρήσεις Τήρησης Κανόνων Εμπορίας.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, με τρόπο που παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με τα άτομα (π.χ. δεν προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης) ή που επηρεάζει σημαντικά τα άτομα.

Ορισμένες δικαιοδοσίες απαιτούν εξήγηση της νομικής βάσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε πολλούς διαφορετικούς νομικούς λόγους με βάση τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, μεταξύ των οποίων: (α) όσο είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής (όπως όταν απαντάμε στα αιτήματά σας), (β) εφόσον απαιτείται για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (όπως όταν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για την τήρηση αρχείων για την τεκμηρίωση της φορολογικής υποχρέωσης), (γ) συγκατάθεση (εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και (δ) όταν είναι απαραίτητο για έννομα συμφέροντα (όπως όταν ενεργούμε για τη διατήρηση της επιχείρησής μας γενικά ή για την επιδίωξη των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων των μελών μας).

 

2. ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορεί να προβούμε σε κοινή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων:

 • Στα πλαίσια της BSA. Μπορούμε να μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τα υποκαταστήματα της BSA και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο για να συγκεντρώσουμε τη διαχείριση και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

 • Με Παρόχους Υπηρεσιών. Μπορούμε να μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με μη συνδεδεμένους παρόχους υπηρεσιών τρίτων, για να επιτρέψουμε σε αυτά τα τρίτα μέρη να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας και υπό τις οδηγίες μας. Οι σκοποί για κοινή χρήση μπορεί να είναι η διατήρηση και η παροχή του Ιστοτόπου ή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναθέσουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών να μας βοηθήσουν με τις υπηρεσίες ταχυδρομείου της BSA, την κανονιστική συμμόρφωση, τις δραστηριότητες επιβολής ή την εφοδιαστική. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς.

 • Όπως απαιτείται από Νομικές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα. Μπορούμε να μοιραστούμε Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με οποιαδήποτε κλήση, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία ή άλλο κυβερνητικό αίτημα. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε Προσωπικά Δεδομένα για να κατοχυρώνουμε ή να προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλειά μας ή τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια άλλων, συμπεριλαμβανομένων των μελών, ή για την απόκρουση νομικών αξιώσεων.

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε με τρίτους στατιστικές ή άλλες πληροφορίες που δεν αναγνωρίζουν τα άτομα προσωπικά.

 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η BSA χρησιμοποιεί εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση ή ακούσια καταστροφή. Επίσης, απαιτούμε οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων που ενεργούν εξ ονόματός μας να παρέχουν και αυτά τα εύλογα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν μπορεί να εγγυηθεί έναντι της θέσης σε κίνδυνο. Ενώ λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, εσείς παίζετε επίσης κάποιο ρόλο στην προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Δεν πρέπει να μοιράζεστε οποιεσδήποτε πληροφορίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης, με οποιονδήποτε. Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι οι πληροφορίες σύνδεσης ή ο κωδικός πρόσβασής σας έχουν παραβιαστεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σε δικαιοδοσίες εκτός της χώρας καταγωγής του ατόμου όπως είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και σε χώρες που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τη χώρα καταγωγής του ατόμου. Παρέχουμε κατάλληλες διασφαλίσεις για διασυνοριακές διαβιβάσεις, όπως απαιτεί ο νόμος για διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που μεταφέρονται σε τρίτους. Όσον αφορά τέτοιες διαβιβάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (" ΕΟΧ ") προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δικαιοδοσίες εκτός του ΕΟΧ, εφαρμόζουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους εγκεκριμένους μηχανισμούς για την προστασία αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο. Όπως επιτρέπεται από τέτοιους νόμους, τα άτομα μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο των κατάλληλων μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή τους επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

 

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, αν χρειαστεί, για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις εσωτερικές μας πολιτικές.

 

6. ΠΑΙΔΙΑ

Η BSA δεν συλλέγει εν γνώσει της Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών μέσω της λειτουργίας του Ιστοτόπου. Εάν η BSA γνωρίζει πραγματικά ότι έχουν συλλεχθεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με παιδί κάτω των 16 ετών, τότε η BSA θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διαγράψει τέτοια Προσωπικά Δεδομένα.

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση της ύπαρξης ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς, να επαληθεύσετε το περιεχόμενό τους, την προέλευση και την ακρίβειά τους καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, αναθεώρησης, φορητότητας, διαγραφής ή αποκλεισμού ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων (χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της), επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται παρακάτω. Πριν προσωρήσει σε ενέργειες για οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, η BSA θα πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά σας. Στο βαθμό που η BSA δεν έχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητά σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Λάβετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

8. ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές σχετικά με τη χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας:

 • Επικοινωνίες απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ). Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ).ή να παραμείνετε σε μια λίστα αλληλογραφίας στην οποία έχετε εγγραφεί στο παρελθόν, ακολουθήστε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στις σχετικές επικοινωνίες ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

 • Cookies και Παρόμοιες Τεχνολογίες. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή του υπολογιστή σας για ορισμένα cookies και δείτε παρακάτω για να κάνετε κάποιες επιλογές σχετικά με τα cookies.
 

9. COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η BSA χρησιμοποιεί και επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν βασικά και μη βασικά cookies, web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά ως "cookies") στον Ιστότοπό μας.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρές ποσότητες δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης, στη συσκευή σας ή στη σελίδα που βλέπετε. Ορισμένα cookies διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ άλλα cookies διατηρούνται ακόμα και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζεστε όταν επιστρέφετε σε έναν ιστοτόπο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο λειτουργίας τους είναι διαθέσιμες στο www.allaboutcookies.org.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Εμείς (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) χρησιμοποιούμε cookies για να παρέχουμε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες και να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα χρήσης σας όταν κάνετε περιήγηση στον Ιστότοπό μας για να βελτιώσουμε την εξατομικευμένη εμπειρία σας και να κατανοήσουμε τα πρότυπα χρήσης για τη βελτίωση του Ιστοτόπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Επιπλέον επιτρέπουμε σε ορισμένα τρίτα μέρη να τοποθετήσουν cookies στον Ιστότοπό μας προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητές σας στον Ιστότοπό μας με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους που μπορεί να επισκεφτείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή διαφήμισης προσαρμοσμένης στα ενδιαφέροντά σας σε ιστοτόπους που μπορείτε να επισκεφτείτε, επίσης γνωστής ως διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος, και να αναλύσετε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος.

Τα cookies στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται γενικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αυστηρά Απαραίτητα Cookies: Αυτά απαιτούνται για τη λειτουργία του Ιστοτόπου μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies είναι cookies περιόδου λειτουργίας που διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 • Cookies Ανάλυσης/ Απόδοσης: Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να υπολογίζουμε τον αριθμό των χρηστών του Ιστότοπού μας και να δούμε πώς οι χρήστες αυτοί κάνουν περιήγηση στον Ιστότοπό μας. Αυτό βοηθάει να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν αυτό που αναζητούν. Αυτά τα cookies είναι cookies περιόδου λειτουργίας που διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 • Λειτουργικά cookies: Αυτά βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση του Ιστότοπού μας και διευκολύνουν τη χρήση του για εσάς. Για παράδειγμα, τα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμάστε ότι επισκεφθήκατε προηγουμένως τον Ιστότοπο και ζητήσατε να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε αυτόν. Αυτά τα cookies είναι cookies περιόδου λειτουργίας που διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 • Στοχευμένα Cookies: Καταγράφουν την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφθήκατε και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε για να σας αναγνωρίσουν ως τον προηγούμενο επισκέπτη και να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο και άλλους ιστότοπους που μπορεί να επισκεφτείτε. Αυτά τα cookies χαρακτηρίζονται ως μόνιμα cookies, επειδή παραμένουν στη συσκευή σας για να τα χρησιμοποιήσουμε κατά την επόμενη επίσκεψη στον Ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Δεν θα συλλέξουμε αυτά τα cookies από άτομα στον ΕΟΧ χωρίς τη δέουσα συγκατάθεση.

Ποιες είναι οι επιλογές σας αν δεν επιθυμείτε τα cookies στον υπολογιστή σας;

 • Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, συνήθως κάτω από τις ενότητες "Βοήθεια" ή "Επιλογές Internet", για να κάνετε τις επιλογές που έχετε για ορισμένα Cookies. Εάν απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε ορισμένα Cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση ή να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαντικές λειτουργίες ή δυνατότητες αυτών των Ιστοτόπων και ίσως χρειαστεί να επανακαταχωρήσετε τα στοιχεία σύνδεσης.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies για την Google Analytics και να κάνετε επιλογές σχετικά με αυτά τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Η Adobe παρέχει επίσης ένα μηχανισμό εξαίρεσης για το κοινό για ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν cookies που ορίζονται από τους τομείς 2o7.net και omtrdc.net της Adobe. Αυτός ο μηχανισμός εξαίρεσης μπορεί να αναζητηθεί από το Adobe Privacy Center.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένα cookies που χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων μέσω εντοπισμού μεταξύ συσκευών, και να κάνετε ορισμένες επιλογές σχετικά με αυτά τα cookies, επισκεφθείτε την Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, εάν διαθέτετε την υπηρεσία DAA ή άλλη εφαρμογή για κινητά.

Μη Ανίχνευση Σημάτων. Αυτήν τη στιγμή δεν χρησιμοποιούμε τεχνολογία που αναγνωρίζει τη "μη ανίχνευση" σημάτων από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

 

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους και αναφορές σε άλλους δικτυακούς ιστοτόπους που διαχειρίζεται η BSA ή οι θυγατρικές της, όπου αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να μην ισχύει, καθώς και σε μη συνδεδεμένους ιστοτόπους τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να επισκεφθείτε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, θα πρέπει να ακολουθείτε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου. Σας ενθαρρύνουμε να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας των συνδεδεμένων ιστοτόπων τρίτων πριν από την παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστοτόπους.

 

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η BSA ενδέχεται να επικαιροποιεί αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά διαστήματα, όσο η στρατηγική και η εστίαση του οργανισμού μας αλλάζουν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύεται παραπάνω και ενθαρρύνουμε άτομα να επισκέπτονται περιοδικά τον Ιστότοπό μας για να ενημερώνονται σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της BSA. Θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ιστότοπό μας και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τις αλλαγές εάν απαιτείται από το νόμο.

 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τις πρακτικές απορρήτου της BSA, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση GlobalPrivacy@bsa.org.

Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε κάποια εποπτική αρχή.

Πληροφορίες για την BSA

Η BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) είναι ο κορυφαίος υποστηρικτής της παγκόσμιας βιομηχανίας λογισμικού ενώπιον των κυβερνήσεων και στη διεθνή αγορά. Τα μέλη της συγκαταλέγονται στις πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, δημιουργώντας λύσεις λογισμικού που παρακινούν την οικονομία και βελτιώνουν τη σύγχρονη ζωή. Η BSA εδρεύει στην Ουάσινγκτον και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες. Έχει πρωτοστατήσει σε προγράμματα συμμόρφωσης που προάγουν τη νόμιμη χρήση λογισμικού και στηρίζει την υιοθέτηση δημόσιων πολιτικών που ενθαρρύνουν την τεχνολογική καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία.
Περισσότερα >>