KAŽDÝ TŘETÍ SOFTWARE V ČESKÉ REPUBLICE JE NELEGÁLNÍ. PODÍLEJTE SE NA ŘEŠENÍ TÉTO VĚCI.

Víte o softwarovém pirátství? Nahlašte případ již nyní.

*Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

BSA Logo

Ujednání o důvěrnosti

Společnost BSA | The Software Alliance má zájem na tom, aby všechny informace o vás byly uchovány v tajnosti. Za vaše hlášení vám děkujeme. Předané informace nesdělíme třetím osobám, pokud to nebude nezbytné na základě zákonné povinnosti.


Co se dá očekávat.

SOFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ JE NEOPRÁVNĚNÉ ROZMNOŽOVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ SOFTWARU CHRÁNĚNÉHO AUTORSKÝM ZÁKONEM.

Pirátství může být prováděno kopírováním, stahováním, sdílením, prodáváním nebo instalováním vícero kopií na osobní nebo pracovní počítače, než umožňuje licence. Pirátství je protizákonné a zvyšuje bezpečnostní rizika. Působí také hospodářské škody, například vede ke ztrátě pracovních míst a snižuje daňové výnosy.


Často kladené otázky

Pokud podám hlášení na BSA,
bude moje jméno utajeno?

Vaše jméno nebude nikdy zveřejněno mimo BSA, pokud to nebude vyžadováno zákonem nebo na základě zákona. Budeme vždy podnikat příslušná opatření, abychom zajistili důvěrnost vaší osoby a důvěrnost vámi ohlášeného případu.

Co se stane, poté co podám hlášení?

Postup je jednoduchý. Stačí vyplnit tento ohlašovací formulář skládající se ze tří částí a vložit do něj všechny informace, na které si pamatujete, a předat jej BSA. Náš tým s vámi bude pokračovat v komunikaci a zahájí své šetření cílové společnosti. Na základě vašich informací a našeho šetření podnikne BSA následné kroky, které považujeme za odůvodněné.

Co se stalo s mou informací o pirátství?

Pokud se chcete dozvědět co se stalo s Vaší informací o pirátství, prosím, pošlete nám e-mailovou zprávu na adresu czechrepublic@bsa.org. Pokud je informace k dispozici a pokud zástupce týmu Business Software Alliance není vázán mlčenlivostí, příslušnou informaci vám poskytne. Prosím, vezměte na vědomí, že vyšetřovací procedury jsou velmi komplexní a může uplynout i několik měsíců, než dojde k zásadnímu posunu ve věci.

Jak se počítá výše odměny za nahlášení krádeže softwaru?

Odměna až do výše 250.000,- Kč je k dispozici za podání oznámení, které povede k rozsudku o náhradě škody anebo k mimosoudnímu vyrovnání. Odměna představuje 10 % z peněžní částky náhrady škody zaplacené tím, kdo porušil autorská práva. Maximální výše odměny činí 250.000 Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). Protipirátská organizace BSA poskytuje odměnu pouze za oznámení, která se týkají softwarů jejích členů užívaných ve firemním sektoru (kdy konečným uživatelem je firma).

Kdy dostanu odměnu za hlášení pirátského softwaru?

Odměna bude vyplacena pouze v případě, že BSA na základě obdržených informací může zahájit vyšetřování či podniknout jiné právní kroky, které v přímém důsledku povedou k náhradě škody či jiné formě finančního vyrovnání. Tento proces může trvat několik měsíců. Pokud jsou požadavky na vyplacení odměny splněny, BSA v souladu s podmínkami vaše nároky posoudí a následně odměnu vyplatí.