1 na 2 kopie oprogramowania jest używana bez licencji. Stań się częścią rozwiązania tego problemu.

Zgłoś przypadki piractwa teraz!

Twoje zgłoszenie jest poufne.

BSA Logo

Czym jest piractwo

Co określa się mianem piractwa?

Słowo o poufności

Zachowanie poufności Twoich danych osobowych należy do ścisłej polityki BSA I The Software Alliance. Dziękujemy za zgłoszenie. Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione, chyba że zobliguje nas do tego prawo.

Frequently Asked Questions

Jak BSA oblicza wartość nagród za zgłoszenia dotyczące kradzieży oprogramowania?

Nagroda w wysokości do 10.000 Euro jest przewidziana za każde zgłoszenie, które BSA z powodzeniem zakończy wyrokiem lub ugodą. Nagroda stanowi 10 proc. wartości odszkodowania i może wynieść maksymalnie 10.000 Euro. Każdy kto zdecyduje się na zgłoszenie, musi przekazać nam swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. BSA przyznaje nagrody jedynie w przypadkach zgłoszeń dotyczących kradzieży oprogramowania biznesowego w firmach i instytucjach i będącego produktem członków należących do organizacji.

Kiedy otrzymam nagrodę za zgłoszenie przypadku korzystania z pirackiego oprogramowania?

Nagroda zostanie wypłacona jedynie w przypadku, gdy BSA podejmie czynności sprawdzające i – co będzie bezpośrednim skutkiem informacji dostarczonych przez Ciebie – otrzyma od zgłoszonych organizacji ustalone lub zasądzone odszkodowanie. Ten process zależy od szybkości postępowań prawnych. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, BSA zatwierdzi wypłatę Twojej nagrody. Należy przy tym pamiętać, że powyższa procedura ma zastosowanie jedynie w przypadku zgłoszeń, które otrzymaliśmy po 21.11.2016.