1 op de 4 softwareprogramma’s in België is illegaal.

Wij, BSA | De Software Alliance, geloven ontwikkelaars moeten gecompenseerd worden voor de producten die zij creëren. Bij het invullen van het onderstaande formulier kunt u ons gemakkelijk en vertrouwelijk helpen om piraterij te stoppen.

Uw rapport wordt vertrouwelijk behandeld.

BSA Logo

Garantie vertrouwelijkheid

De BSA | The Software Alliance garandeert u dat alle informatie over uw persoon strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij danken u voor uw melding en zullen uw informatie niet vrijgeven tenzij verplicht door de wet.

Softwarepiraterij is het kopiëren of distribueren van auteursrechtelijk beschermde software zonder toestemming.

Dit kan via het kopiëren, downloaden, delen, verkopen of installeren van meerdere kopies op computers voor persoonlijk of professioneel gebruik. Het is illegaal, verhoogt veiligheidsrisico's en resulteert in economische schade zoals het verlies van jobs en belastingsinkomsten.


Vaak gestelde vragen

Als ik een aangifte doe bij BSA, wordt mijn naam dan vertrouwelijk behandeld?

Op geen enkel moment zal uw naam worden bekendgemaakt buiten de BSA, tenzij dit zo wordt opgelegd door de wet. We nemen alle nodige maatregelen om uw naam en uw zaak in alle vertrouwelijkheid te behandelen.

Wat gebeurt er nadat ik aangifte heb gedaan?

Het proces is eenvoudig. U vult gewoon dit aangifteformulier in 3 stappen in met zoveel mogelijk beschikbare informatie en stuurt het naar BSA. Ons interne onderzoeksteam contacteert u indien nodig en zal een onderzoek starten naar het bedrijf waarover u een aangifte hebt ingediend. Op basis van uw informatie en ons onderzoek, zal de BSA de geschikte actie ondernemen.

Wat is de stand van zaken van mijn aangifte?

Indien u meer info wenst over de stand van zaken na uw aangifte, E-mail ons op info@bsa.org. Een BSA medewerker geeft u dan de nodige informatie over uw dossier. Hou er rekening mee dat het onderzoek van uw aangifte zeer grondig gebeurt en dus enkele maanden in beslag kan nemen.

Hoe berekent u beloningen?

Een beloning wordt enkel overwogen indien BSA een financiële schikking ontvangt van het bedrijf die het rechtstreekse gevolg is van een onderzoek dat werd opgestart als resultaat van de door u voorafgaandelijk verstrekte informatie. De beloning waarop u eventueel aanspraak maakt, wordt bepaald op basis van een variabele schaal die wordt toegelicht in de algemene voorwaarden die u op de BSA website terugvindt.

Wanneer zal ik mijn beloning ontvangen?

Een beloning wordt enkel overwogen indien BSA een financiële schikking ontvangt van het bedrijf die het rechtstreekse gevolg is van een onderzoek dat werd opgestart als resultaat van de door u voorafgaandelijk verstrekte informatie. Dit proces kan meerdere maanden in beslag nemen. Met andere woorden: u zal enkel een beloning kunnen ontvangen in het geval dat u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en indien er een financiële vergoeding effectief werd overgemaakt aan BSA ten gevolge van uw melding. Gelieve de algemene voorwaarden op de BSA website te raadplegen voor verdere informatie.

Hoe weet ik of u mijn aangifte goed ontvangen hebt?

U ontvangt een bevestiging per e-mail van BSA meteen na uw aangifte. Binnen de 72 uur na uw aangifte, zal het BSA team contact met u opnemen om te bevestigen dat uw rapport goed ontvangen is.

Beloningsvoorwaarden

De BSA is bereid u een beloning te betalen van 10% van de op grond van een rechterlijke uitspraak of schikking ontvangen schadevergoeding als gevolg van uw melding, met een maximum van 10.000 €. Om voor een beloning in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat u ons voorziet van uw naam en uw volledige contactgegevens. Vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. U garandeert dat het u vrijstaat de in het meldingsformulier gevraagde informatie te verstrekken en dat de door u verstrekte informatie naar beste eer en geweten accuraat is. Wanneer meerdere meldingen over hetzelfde bedrijf worden ontvangen* gaat de beloning naar degene die de melding als eerste deed. Of en in hoeverre gevolg wordt gegeven aan de door u verstrekte informatie staat volledig ter vrije beoordeling van de BSA. De BSA zal u nader inlichten na ede volledige afwikkeling van de zaak **.

*BSA biedt slechts beloningen aan voor meldingen van softwarepiraterij binnen en/of door bedrijven
**het bovenstaande is slechts een samenvatting van het BSA-beloningsprogramma voor België. Nadere voorwaarden zijn van toepassing. Indien u in aanmerking wenst te komen voor een beloning, laten wij u desverzocht graag een exemplaar van de volledige voorwaarden geworden.