Ujednání o důvěrnosti

Společnost BSA | The Software Alliance má přísný zájem na tom, aby byly všechny informace o vás uchovány v tajnosti. Za vaše hlášení vám děkujeme a vámi předané informace nikomu nesdělíme, pokud to nebude požadováno na základě zákona.

Chcete se na něco zeptat?

Zavolejte 224 811 748


Co se dá očekávat.

Close panel

Nahlašte případ pirátství už nyní.

1 ze 3 softwarových položek v České republice je nelegální. Podílejte se na řešení této věci.

BSA Logo

Softwarové pirátství je neoprávněné rozmnožování nebo šíření softwaru chráněného autorským právem.
Toto může být prováděno kopírováním, stahováním, sdílením, prodáváním nebo instalováním vícero kopií na osobní nebo pracovní počítače. Je to nezákonné, zvyšuje to bezpečnostní rizika a působí hospodářské škody, jako například ztrátu pracovních míst a daňových výnosů.

Často kladené otázky


Pokud podám hlášení na BSA,
bude moje jméno uchováno jako důvěrné?

Vaše jméno nebude nikdy zveřejněno mimo BSA, pokud to nebude vyžadováno zákonem. Budeme vždy podnikat příslušná opatření, abychom zajistili důvěrnost vaší osoby a důvěrnost vámi ohlášeného případu.

Co se stane, poté co podám hlášení?

Postup je jednoduchý. Stačí vyplnit tento ohlašovací formulář skládající se ze tří částí a vložit do něj všechny informace, na které si pamatujete, a předat jej na BSA. Náš tým s vámi bude pokračovat v komunikaci a zahájí své šetření cílové společnosti. Na základě vašich informací a našeho šetření podnikne BSA následné kroky, které považujeme za odůvodněné.

Co se stalo s mou informací o pirátství?

Pokud se chcete dozvědět co se stalo s Vaší informací o pirátství, prosím pošlete nám e-mailovou zprávu na adresu czechrepublic@bsa.org. Pokud je informace k dispozici a pokud není předmětem povinnosti mlčenlivosti člen týmu Business Software Alliance Vám poskytne příslušnou informaci. Prosím vezměte na vědomí, že vyšetřovací procedury jsou velmi komplexní a může uplynout I několik měsíců, než dojde k zásadnímu posunu ve věci.