1 ze 3 softwarových položek v České republice je nelegální. Podílejte se na řešení této věci.

Nahlašte případ pirátství už nyní.

BSA Logo

Ujednání o důvěrnosti

Společnost BSA | The Software Alliance má přísný zájem na tom, aby byly všechny informace o vás uchovány v tajnosti. Za vaše hlášení vám děkujeme a vámi předané informace nikomu nesdělíme, pokud to nebude požadováno na základě zákona.


Co se dá očekávat.

   Zavolejte: 224 811 748

Softwarové pirátství je neoprávněné rozmnožování nebo šíření softwaru chráněného autorským právem.

Toto může být prováděno kopírováním, stahováním, sdílením, prodáváním nebo instalováním vícero kopií na osobní nebo pracovní počítače. Je to nezákonné, zvyšuje to bezpečnostní rizika a působí hospodářské škody, jako například ztrátu pracovních míst a daňových výnosů.


Často kladené otázky

Pokud podám hlášení na BSA,
bude moje jméno uchováno jako důvěrné?

Vaše jméno nebude nikdy zveřejněno mimo BSA, pokud to nebude vyžadováno zákonem. Budeme vždy podnikat příslušná opatření, abychom zajistili důvěrnost vaší osoby a důvěrnost vámi ohlášeného případu.

Co se stane, poté co podám hlášení?

Postup je jednoduchý. Stačí vyplnit tento ohlašovací formulář skládající se ze tří částí a vložit do něj všechny informace, na které si pamatujete, a předat jej na BSA. Náš tým s vámi bude pokračovat v komunikaci a zahájí své šetření cílové společnosti. Na základě vašich informací a našeho šetření podnikne BSA následné kroky, které považujeme za odůvodněné.

Co se stalo s mou informací o pirátství?

Pokud se chcete dozvědět co se stalo s Vaší informací o pirátství, prosím pošlete nám e-mailovou zprávu na adresu czechrepublic@bsa.org. Pokud je informace k dispozici a pokud není předmětem povinnosti mlčenlivosti člen týmu Business Software Alliance Vám poskytne příslušnou informaci. Prosím vezměte na vědomí, že vyšetřovací procedury jsou velmi komplexní a může uplynout I několik měsíců, než dojde k zásadnímu posunu ve věci.

Jak se počítá výše odměny za nahlášení krádeže softwaru?

Odměna až do výše 250.000,- Kč je k dispozici za podání oznámení, které povede k rozsudku o náhradě škody anebo k mimosoudnímu vyrovnání. Odměna představuje 10 % z peněžní částky náhrady škody zaplacené tím, kdo porušil autorská práva. Maximální výše odměny činí 250.000 Kč (tři sta tisíc korun českých). Protipirátská organizace BSA poskytuje odměnu pouze za oznámení, která se týkají softwarů jejích členů užívaných ve firemním sektoru (kdy konečným uživatelem je firma).

Kdy dostanu odměnu za hlášení pirátského softwaru?

Odměna bude vyplacena pouze v případě, že BSA na základě obdržených informací může zahájit vyšetřování či podniknout jiné právní kroky, které v přímém důsledku povedou k náhradě škody či jiné formě finančního vyrovnání. Tento proces může trvat několik měsíců. Pokud jsou požadavky na vyplacení odměny splněny, BSA v souladu s podmínkami vaše nároky posoudí a následně odměnu vyplatí.